സൌജന്യമായി അറിവുകള്‍ പകര്‍ന്നു നല്‍കുക എന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ സ്ഥാപിത ലക്‌ഷ്യം പക്ഷെ ഞങ്ങള്‍ക്ക് അതിനായി സാമ്പത്തിക പരിമിതിയുണ്ട്, അതിനാല്‍ കൂടുതല്‍ മികച്ച സേവനങ്ങള്‍ നല്കുന്നതിലെക്കായി നിങ്ങളുടെ വിലയേറിയ പിന്തുണ കൂടി ആവശ്യമുണ്ട്..

 

 

*നേരിട്ട് പെയ്മെന്റ് ആപ്പുകളിലെക്ക് ലോഗിന്‍ ആകുന്നു..

ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് സാമ്പത്തിക പിന്തുണ നല്‍കുവാന്‍ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കില്‍ ദയവായി ചുവടെയുള്ള ബാങ്ക് / UPI വിവരങ്ങള്‍ വഴി സഹായിക്കൂ.

Brainwave Technology Inc,™
www.bwave.in

UPI ID : brainwave@tmb , brainwavepay@okaxis

Google Pay/PhonePay/PayTM : 9400955735

Bank Details :

Account Name : BRAINWAVE TECHNOLOGY INCORPORATION
Account Number : 485150050800116
Branch: TALIPARAMBA
Account Type : CURRENT ACCOUNT
IFSC Code : TMBL0000485
MICR Code : 670060052

 

Use below button to hassle free pay with your UPI App like Google pay, phone pay paytm etc.